Veronica

I mitt företag vill jag bidra till att skapa goda förutsättningar för barn och ungas psykiska hälsa och välmående. Det gör jag genom att inspirera, coacha och utbilda vuxna som på olika sätt möter barn i sin vardag eller i sitt yrke. Jag vill skapa en medvetenhet i vårt vuxenskap och öppna ögonen för hur vi påverkar barnen, dels på sätt som inte alltid blir till det bästa, men framför allt hjälpa till att få syn på hur vi faktiskt kan bidra till att skapa den viktiga förändring som alla barn och unga behöver få möta idag.

Jag har under många år mött barn genom mitt yrke som förskollärare, alla de möten och relationer jag skapat med barnen har gett mig oerhört värdefulla insikter och erfarenheter som jag vill dela med mig av. Mina erfarenheter bygger också på möjligheter att coacha andra vuxna, både vårdnadshavare och kollegor. Du kan boka mina föreläsningar eller min coaching, lyssna på min podcast eller läsa mina böcker, det finns många sätt ta del av de kunskaper jag vill dela med mig av.

Jag har även utbildning i arbete med barnets rättigheter och ett stort engagemang för att öka kunskapen kring barnkonventionen i Sverige. Med koppling till det är jag ett av barnrättsombuden i en arbetsgrupp som arbetar fram handlingsplanen för barnrättsarbete i Värmland, det i regi av Region Värmland.

Jag brinner för att skapa möten som bygger på likvärdighet och en jämlikhet där de viktigaste verktygen är att lyssna och vara nyfiken på barnen vi möter. Genom mina föreläsningar, böcker, podcast och min coaching vill jag inspirera dig till att reflektera över ditt sätt att möta barn och hur vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar för barnen, vilket i förlängningen kan leda till ett större välmående för både barn och vuxna. Barnen är vår framtid är ett uttryck som ofta nämns när vi pratar om att skapa förutsättningar för barnen. Men barnen är inte i framtiden, de är här och nu! Vi behöver skapa välmående för dem där de befinner sig just nu.

I samspelet, mötena med oss vuxna skapas förutsättningarna för barnen att skapa en god självbild. Vilka normer vi sätter upp och förhåller oss till avgör om barnen får känna sig kompetenta och om de upplever sig ha god möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Vi vuxna behöver lägga stort fokus på hur vi bygger tillitsfulla relationer med barnen och förstå att det ger förutsättningar för barnen att skapa en positiv relation till sig själv och andra. Dessa delar tillsammans ger också barnen förutsättningar att skapa en sund självkänsla.

I maj 2021 kom min första bok! Den handlar om förskollärarens ledarskap och vårt uppdrag både att leda kollegor men också att skapa ett hållbart ledarskap i mötet med barnen. Boken heter ”Förskollärare – Leda och ansvara för förskolans undervisning” och du kan beställa den bland annat hos förlaget Gothia kompetens.

I mars 2024 släpptes min andra bok! Den heter ”Vuxnas makt i möten med barn” och handlar om hur vi kan få syn på vår maktposition som vuxna men framförallt hur vi kan använda den för att skapa goda förutsättningar för alla barn i förskolan. Även den boken ges ut av Gothia kompetens.

Hösten 2023 startade jag podcasten ”Tankevända i vuxenvärlden – en podd barn mår bra av”. Där pratar jag om många olika ämnen som berör barn och ungas psykiska hälsa och välmående. Mitt fokus är vad du och jag som vuxna kan skapa förändring kring genom olika tankevändor för att ge barnen bättre förutsättningar och möjligheter att skapa en sund självkänsla. Under våren 2024 har jag även bjudit in gäster att vara med i podden.

Jag har även varit gäst i flera poddar, om du vill lyssna på de samtalen så kan du göra det här:

Avsnittet i podden ”Insikter från utsikter” hittar du här!
Avsnittet i ”Förskolepodden” finns här!
Avsnittet i ”Soulcoachingpodden” finns här! Ett härligt samtal tillsammans med Sandra Aggemo
Ett andra avsnitt när jag gästar ”Soulcoachingpodden” finns här! I mitt andra samtal med Sandra pratar vi bland annat om min coachingtjänst och hur den har växt fram.

/Veronica Nytomt

Mina föreläsningar utgår från ett flertal olika teman, för mer information och bokning, kontakta mig på info@verobalans.se.

Fotograf: Iselin Sundberg