Om

Jag som driver den här bloggen heter Veronica Nytomt och är förskollärare.

Jag brinner för att skapa möten som bygger på likvärdighet och en jämlikhet  där de viktigaste verktygen är att lyssna och vara nyfiken på de barn jag möter i förskolan. Genom den här bloggen vill jag inspirera dig till att reflektera över ditt sätt att möta barn och hur vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar för delaktighet och inflytande som i förlängningen kan leda till ett större välmående för både barn och vuxna.

Psykisk ohälsa är ett stort problem i vårt samhälle och den sjunker allt längre ner i åldrarna.

Den här bloggen kommer handla om vad vi vuxna i förskola och skola kan göra för att främja psykisk hälsa hos barn och unga, och på vilket sätt vi kan skapa ett förebyggande arbete som gör att den psykiska ohälsan kan minska. I samspelet, mötena med oss vuxna skapas förutsättningarna för barnen att skapa en god självbild. Vilka normer vi sätter och förhåller oss till avgör om barnen får känna sig kompetenta och om de upplever sig ha god möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Vi vuxna behöver lägga stort fokus på hur vi bygger tillitsfulla relationer med barnen vi möter och förstå att det ger förutsättningar för barnen att skapa en positiv relation till sig själv och andra. Dessa delar tillsammans ger också barnen förutsättningar att skapa en sund självkänsla.

Idag spenderar barnen stor del av sin vakna tid på förskolan eller skola/fritids. Mötet och relationerna med vuxna inom förskolan och skolan är oerhört viktig för dem. Vi har ett stort ansvar men också många fantastiska möjligheter att skapa goda förutsättningar för alla barn att få en bra start i livet och få känna att de duger precis som de är.

I den här bloggen vill jag lyfta just möjligheterna vi har i den dagliga kontakten med barnen och försöka vända på perspektiven så att det vi ser som hinder faktiskt också kan vändas till möjligheter.

Min största erfarenhet kommer av att möta barn i förskoleåldern men sättet att bygga relationer och möta barn på ett likvärdigt sätt ser precis likadant ut oavsett ålder. Jag har en önskan och vision om att skapa goda förutsättningar för en god psykisk hälsa genom hela vårt skolsystem men för det krävs mod att reflektera över hur vi gör och att nyfiket lyssna på vad alla fantastiska barn vi möter, varje dag, har att förmedla till oss!

I maj 2021 kom min första bok! Den handlar om förskollärarens ledarskap och vårt uppdrag både att leda kollegor men också att skapa ett hållbart ledarskap i mötet med barnen. Boken heter ”Förskollärare – Leda och ansvara för förskolans undervisning” och du kan beställa den bland annat hos förlaget Gothia kompetens.

Hösten 2023 startade jag podcasten ”Tankevända i vuxenvärlden – en podd barn mår bra av”. Där pratar jag om många olika ämnen som berör barn och ungas psykiska hälsa och välmående. Mitt fokus är vad du och jag som vuxna kan skapa förändring kring genom olika tankevändor för att ge barnen bättre förutsättningar och möjligheter att skapa en sund självkänsla. 

Jag har även varit gäst i flera poddar, om du vill lyssna på de samtalen så kan du göra det här:

Avsnittet i podden ”Insikter från utsikter” hittar du här!
Avsnittet i ”Förskolepodden” finns här!
Avsnittet i ”Soulcoachingpodden” finns här! Ett härligt samtal tillsammans med Sandra Aggemo

Våren 2024 kommer min andra bok! Mer information om den kommer inom kort.

/Veronica Nytomt