Boka föreläsning

Mina inspirationsföreläsningar och utbildningar riktar sig till förskollärare och lärare inom alla årskurser.

Jag erbjuder allt från 60-120 minuters föreläsningar till halv- eller heldagsutbildningar med workshops. Dessa utformas efter era önskemål och behov.

Nyfiket lyssna – en föreläsning om att skapa möten med likvärdighet och barns välmående i fokus.

Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett stort samhällsproblem idag. I denna föreläsning vill jag ge perspektiv på hur vi genom att reflektera över vårt förhållningssätt kan främja psykisk hälsa, hur vi kan göra skillnad i mötet med varje enskilt barn.

Möta barn i en ny tid – det sker stora förändringar i vår värld och i vårt samhälle nu. Digitaliseringen som utvecklas i snabb takt innebär en hel del utmaningar men också stora möjligheter. Hur möter vi barnen i en tid då de i många situationer har mer kunskap och erfarenhet än oss vuxna? Hur kan vi skapa bästa förutsättningar för att lära tillsammans?

En föreläsning som inspirerar till att göra tankevurpor i mötet mellan oss, barnen och det digitala.

Barnkonventionen blir lag – den här föreläsningen ger grunderna kring barnkonventionen men inte bara kunskap om den utan även perspektiv på hur vi kan leva konventionen varje dag.

Vi som arbetar i förskola och skola möter barnen i deras vardag och har ett särskilt uppdrag genom vår läroplan att verkligen leva barnkonventionen i mötet med varje barn.

Varje barns rätt att vara sig själv – den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Flera av artiklarna i konventionen lyfter fram barnets rätt till utveckling, tilltro till sin egen förmåga och att aktivt kunna delta i samhället.

I vårt arbete i förskola och skola möter vi barn som behöver extra stöd och ibland extra utmaningar för att utvecklas. Det kan upplevas svårt att skapa bästa förutsättningar för varje barn. I den här föreläsningen ger jag inspiration till hur vi kan bidra till varje barns positiva berättelse om sig själva.

För mer information och bokning kontakta mig:

info@verobalans.se

/Veronica