Uncategorized

Leda med jämlikhet i fokus

Leda med jämlikhet i fokus

”Genom en jämlik maktfördelning skapar vi också goda förutsättningar för samarbetet mellan barnen och oss vuxna, men också för samarbetet barnen emellan. När vi samarbetar och genomför saker med en gemensam utgångspunkt känns det vi gör meningsfullt och glädjefyllt. Det här samarbetet, känslan av delaktighet och upplevelsen av att bli lyssnad på och tagen på allvar bidrar till att vi också kommer uppleva ytterst lite friktion och protest i vår vardag. När barnen känner att de får vara med och bidra och också upplever att de har makt att påverka sin situation så finns inte behov av bångstyrighet och att sätta sig på tvären på samma sätt som om man upplever sig vara i underläge.”

I det här blogginlägget fortsätter jag mitt resonemang kring vår makt och hur vi kan skapa jämlikhet mellan vuxna och barn.

Du hittar hela texten här!

Dela detta inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *