Det viktiga mötetFrämja psykisk hälsaTillitsfulla relationer

Coachning för djupare möten med barnen!

I mitt företag erbjuder jag coachning till dig som känner en längtan efter att fördjupa relationen och bli mer medveten om ditt sätt att möta barnen du har i din närhet. Oavsett om det är som förälder, pedagog, mor- eller farförälder, eller om du på annat sätt  i ditt yrke och vardagsliv möter barn.

Mina coachning-sessioner tar utgångspunkt i dina egna upplevelser och känslor som uppstår i samspel med barnet. Jag guidar dig vidare genom att också lägga fokus på barnets eget perspektiv och hjälpa dig att utveckla ett förhållningssätt som bygger på att skapa jämlikhet mellan dig och barnet. Jämlikhet innebär att vi, både barn och vuxna, möts på lika villkor. Vi lägger lika stort värde i barnens tankar, idéer, känslor, upplevelser och perspektiv som vi gör i det vi vuxna uttrycker. Alla ska ha lika stora möjligheter att påverka och bli lyssnade på oavsett ålder och förutsättningar.

Kanske upplever du i din vardag att det finns stora utmaningar att nå fram till barnet? Du har prövat många olika sätt men lyckas inte riktigt. Det uppstår ofta konflikter och ni kommer i affekt både du och barnet.
Eller är det så att du känner en längtan av att bli mer närvarande med ditt barn men känner dig begränsad av normer och förväntningar på dig i din föräldraroll, höga krav som du egentligen inte vill leva upp till?
Då är det här sammanhanget för dig! Jag hjälper dig att hitta fram till din innersta önskan om hur relationen med barnet ska formas. Tillsammans skapar vi strategier för vad du kan pröva att göra annorlunda för att bättre nå fram och lyssna in barnet.

Under mina många år som förskollärare har jag mött vårdnadshavare och kollegor som jag hjälpt genom att på olika sätt coacha och stötta till att utveckla sina möten med barnen. Där, precis som i min coachning, är barnets bästa och att lyfta in barnets perspektiv viktiga komponenter för att framgångsrikt skapa goda förutsättningar för barnen i sin vardag.

Du som vuxen är en oerhört viktig grund i barnets liv och utveckling! Jag hjälper dig att skapa förutsättningarna för att fördjupa relationen och bidra till att främja ett välmående där de känner sig sedda och bekräftade precis så som de är!

Dela detta inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *