-

Kompetensutveckling för min egen skull

Under våren kommer temat för mina blogginlägg vara vårt självledarskap. Det första inlägget handlar om att ta ansvar för vår egen kompetensutveckling.

”Vi måste ha en hög kompetens för att möta barnen där de befinner sig, vara nyfikna och lyssna in vad de behöver och ger uttryck för. Det kräver att vi som arbetar i förskolan också är i ständig utveckling och är öppna för olika sätt att förhålla sig i situationerna vi ställs inför. Det handlar också om att vi själva ska känna att vi har kompetens och resurs att kunna möta upp i den situation vi hamnar i.”

Du kan läsa inlägget i sin helhet hos Pedagog Värmland.

Dela detta inlägg