Den viktiga självkänslan

Publicerad av

Vad är egentligen självkänsla och varför är den så viktig?

Självkänsla handlar om att uppleva att mina tankar och känslor är viktiga, att känna att jag duger precis som jag är oavsett vad jag presterar eller gör. Jag behöver inte ändra på mig själv för att duga inför andra.

Självkänsla är inget vi bara kan ge barnen, den måste komma inifrån men grundas i samspelet med de personer som står barnet närmast. Att visa intresse för barnets tankar, känslor och behov, lyssna och ta barnet på allvar är grundläggande faktorer för att ge så goda förutsättningar som möjligt.

När kommunikationen och tilltalen däremot till största delen består av ifrågasättande, kritik, ilska eller ironi är det svårt för barnet att känna och uppleva sig värdefull. Om man tvivlar på att man duger som man är skapar det jobbiga känslor och frustration något som ofta ligger till grund för utåtagerande och problemskapande beteenden.

Självkänsla är färskvara och något man hela tiden måste underhålla. Därför räcker det inte att lägga fokus på detta i förskolan eller de tidiga skolåren och sedan tänka att barnen klarar sig för resten av livet. Utan vi måste fortsätta att skapa förutsättningar för möten grundade på likvärdigt bemötande genom hela skolsystemet.

Självkänsla förväxlas ofta med självförtroende , men det är faktiskt en stor skillnad. Självförtroende är kopplat till prestation, jag vet att jag kan och är bra på något. Det kan vara högt när det handlar om att dansa men lågt i att läsa högt inför kompisar. Med ett gott självförtroende men en svag självkänsla tror jag att jag bara duger när jag presterar, får alla rätt på ett prov eller gör mål i fotbollen. Detta skapar en situation där man ställer höga krav på sig själv och det blir även svårt att hantera situationer när jag misslyckas, känslan att jag inte duger eftersom jag inte kunde prestera som jag tänkt.

Med en sund självkänsla klarar man av att stå upp för sig själv, har stark integritet. Det ger även mod att stå upp för andra när de hamnar i utsatta situationer, tex mobbning.

God självkänsla är en förutsättning för ett gott liv och har också en positiv inverkan på att kunna skapa ömsesidigt respektfulla relationer med andra barn och vuxna.

Inläggen i min blogg kommer ha sin utgångspunkt i hur vi i olika situationer kan agera och möta barnen/eleverna på ett sätt som ger dem bästa möjliga förutsättningar för att ha en så god självbild och självkänsla som möjligt.

/Veronica

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *