Introduktion med relationen i fokus

Publicerad av

Uppstart av ny termin innebär introduktion för många nya barn i våra barngrupper. Det handlar till stor del om att skapa trygghet för barnen, för många är det första mötet med förskolan och för andra har de erfarenhet av förskola sen förut men är ny för oss och den plats vi befinner oss på. På många förskolor används olika former av föräldraaktiv introduktion där vårdnadshavare är med hela tiden och till en början är den trygga punkten för barnet. Ju mer barnet fått bekanta sig i den nya miljön desto mer kan vi ta kontakt och börja bygga upp tryggheten med oss pedagoger. Det är viktigt att ta det i små steg och att lyssna in barnets reaktioner. Vi behöver skapa en balans i att utmana och att backa om barnet reagerar med oro. När vi lyssnar in och bekräftar barnets reaktioner ger det en god grund för att bygga vidare på en långsiktig trygghet. Det här är den viktiga grunden för vårt relationsskapande.

Tiden under introduktionen är det viktigt att vi pedagoger är medvetna om vad vi gör och hur vi agerar i mötet med barnet för att ge de bästa förutsättningarna för barnet. Ta kontakt men inte vara för påträngande utan låta barnet leda hur det ska gå till. En del barn är väldigt framåt och accepterar en medan andra är mer reserverade och behöver mer tid. Genom att visa intresse för barnet och ge utrymme för det de behöver och önskar skapar vi känslan hos barnet att hen är lyssnad på, att hens önskemål och behov är betydelsefulla. När den första tiden är över, vårdnadshavaren lämnar och barnet har oss pedagoger att vända sig till är det oerhört viktigt att vi möter alla känslouttryck med stor respekt. Det är lätt att vi hamnar i ett läge där vi i första hand försöker avleda ett ledset barn genom att locka med olika leksaker eller lugna ner; ”inte gråta, du ska inte vara ledsen nu”. Istället är det viktigt att tydligt bekräfta att det är okej att vara ledsen när föräldern har gått. Erbjuda en famn att krypa upp i och låta det ta tid. Avledning kan i vissa fall behövas, särskilt om vi märker att barnet har det jobbigt och ”fastnat” i en spiral av svåra känslor. Alltid i en kombination av att bekräfta känslan. Det händer ibland att ett barn under en lång tid efter introduktionen har det jobbigt vid lämning, ibland gråter hela dagen. Det kan vara svårt att veta hur man ska möta upp det och kunna lindra barnets mående och situation. Fortfarande är det viktigaste att fokusera på tryggheten och bekräfta känslan barnet ger uttryck för. Om vi istället försöker dämpa känslouttrycken eller ge uttryck för att barnet inte ska vara ledsen; ”nu är det bra” (i all välmening) är risken stor att barnet inte upplever trygghet och att vi ytterligare förlänger processen för barnet. Det är också stor risk att vi ger oss sämre förutsättningar för att skapa relationen till barnet. Relationen är oerhört viktig för våra möjligheter att faktiskt kunna bidra till barnets utveckling och att de känner trygghet att ge uttryck för det de tänker, funderar och vill/behöver.

Detsamma gäller även när vi möter barn som har erfarenhet av förskola sen tidigare. Det kan naturligtvis vara lätt att tänka att barnet inte behöver så mycket tid till introduktion eftersom hen är äldre. Visst kan det gå ganska fort innan de kan lämnas av vårdnadshavare men fortfarande är det lika viktigt att vi har samma fokus på att skapa trygghet och relation som med de yngre barnen. Följa barnets olika initiativ för att ge utrymme för barnet att uppleva sig lyssnad på. På en avdelning för äldre barn kan mycket av introduktionen handla om att komma in i olika rutiner och vår planering av verksamheten men med ett nytt barn i verksamheten är det viktigt att var lyhörd och göra anpassningar så att vi inte ställer för höga krav på barnet. Allt eftersom vi lär känna barnet och ser vad hen behöver och mår bra av så kan vi återgå till vår ursprungsplan eller helt enkelt skapa nya rutiner efter den nya gruppen. Vår flexibilitet behöver vara extra stor i början så att barnen får komma in i vardagen utan stress. Det gör också att vi kan se vad olika individer kan behöva för stöttning för att deras tid på förskolan ska bli så bra som möjligt. Det är viktigt att de får en positiv upplevelse och känner att de klarar av, det skapar vi genom att ha stor acceptans för barnets sätt att agera. Återigen låta det ta tid för barnet att komma in i de nya rutinerna.

Introduktionen får inte handla om att barnet ska anpassas efter våra förväntningar utan att vi ska erbjuda en trygg plats där vi hela tiden ser till individens och gruppens olika behov.

/Veronica

Är du intresserad av att läsa vad jag skrivit tidigare i liknande ämnen så finns ett inlägg om att möta barns känslor här. Jag har även skrivit om att tillgodose barns behov och att skapa trygga relationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *