Uncategorized

Kärleken övervinner hatet

Kärleken övervinner hatet

Jag hade planerat ett annat inlägg för den här veckan men fredagens händelse, terrorattentatet i Stockholm, har lagt en dämpad stämning över den gångna helgen och jag har haft svårt att hitta orden. De första känslorna som kom när jag fick höra om händelsen var rädsla, oro och ilska och även en tomhet och hjälplöshet. Vart är världen på väg?

Det som vi sedan fick bevittna, för min del på avstånd, genom sociala medier, TV och tidningar var den enorma omtanke och kärlek som spred sig i Stockholm. Människor som öppnade upp sina hem för att ge en trygg plats åt främlingar, andra som åkte långa sträckor för att hjälpa strandsatta att ta sig hem när tågen blev inställda. Senast läste jag om ett gäng som ställde upp en grill på gatan och bjöd poliser på korv mitt i natten.

Alla de här berättelserna ger oss hopp, och det budskap som i alla fall fyllt mina sociala medier de senaste dagarna är att kärleken övervinner hatet! Vi måste visa kärlek och omtanke till människorna runt omkring oss. Låt oss tillsammans se till att omtanke, medkänsla och kärlek får fortsätta att spridas på samma sätt som det gjort de senaste dagarna, varje dag!

Världsfreden börjar med oss, i mötet med de vi har närmast och framförallt i mötet med barnen!

Vi som arbetar i förskola och skola har fantastiska möjligheter att göra det varje dag. Möta barnen med omtanke, nyfikenhet och kärlek. Att barnen får känna att de är viktiga och betydelsefulla, att de duger precis som de är.

I det här är det viktigt att reflektera över vilka normer vi har i vår verksamhet. Hamnar barnen utanför eller innanför, känner de att de är duger precis som de är eller gör våra normer att de måste ändra på sig för att passa in?

Vi måste välja att ibland bortse från problemskapande beteenden eller dåliga skolresultat och istället lägga större fokus på att verkligen SE barnet, människan som finns bakom.

En av orsakerna till att människor söker sig till extrema grupperingar, oavsett form, är att man söker ett sammanhang där man känner sig sedd och bekräftad. Om vi erbjuder det redan i skolan och andra sammanhang, att vi som vuxna ser och bekräftar barnen så som de är, så skulle de här grupperingarna och utanförskapet minska markant.

Vi måste vända hatet till kärlek och det måste vi göra tillsammans, framförallt tillsammans med de som är vår framtid på den här jorden, BARNEN.

”Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”    -Matin Luther King Jr

/Veronica

Dela detta inlägg